Apa, Kenapa dan Risiko GMO

Apa itu GMO? Kenapa GMO dicipta? Apa risiko GMO?